Riksantikvar Jørn Holme. Utklipp fra Aftenposten 2010.

På en av mine utflukter i Nord-Norge i sommer kom jeg over dette utklippet fra Aftenposten 2010. legger inn linken til artikkelen. Klipper fra den :
Kystkultur i forfall

Et utall verneverdige fartøyer er gjennom årene blitt borte; brent på bålet, råtnet, senket eller blitt til spiker. Noen promiller! fartøyer er bevart.

Fem fartøyer er fredet: «Skibladner» (bygget i 1856), fergen «Skånevik» (1967), bilfergen «Gamle Kragerø» (1960) og jernbanefergene «Ammonia» (1929) og !«Storegut» (1956).

Riksantikvaren forbereder fredninger av «Gamle Lofotferga» (1956) og !«Folgefonn» (1938). Ytterligere to, tre ferger skal vurderes/avklares.

Norske museer har ca. 2500 verneverdige båter i sine samlinger.

Ca. 200 eldre fartøyer har vernestatus.

84 fyrstasjoner er fredet.

Én av 30 uthavner er fredet – Ny-Hellesund i Søgne i Vest-Agder.

I deler av landet er kystens kulturarv godt ivaretatt, men mange steder er !kystens kulturminner og kulturmiljøer truet av sterk slitasje og forfall.

En rekke kulturmiljøer har forsvunnet, mange miljøer har lenge stått i fare for !å forsvinne helt.

Forfallet gjelder særlig kulturarv i fraflyttingsområder, og spesielt i !miljøer som representerer hverdagsliv og virksomhet som fiskehavner, fiskevær, husmannsplasser, skipsbyggerier, naustmiljøer og kai- og slippanlegg.

På Vestlandet og særlig i Nord-Norge er problemstillingen først og fremst fraflytting og hurtig forfall! i det barske klima. Ute av bruk går de mest utsatte miljøene fort tapt. Mange verdifulle anlegg har !forsvunnet de siste tiårene.

På Østlandet og Sørlandet er kystområdene og gamle havneområder utsatt for sterkt utbyggingspress, spesielt knyttet til !fritidsboliger. En ekspansiv feriekultur har overtatt for den tidligere øyboerens nøkterne og enkle bo- og levemåte. Noen steder forandrer kystlandskapet !total karakter ved utbygging og fortetning.

Vist 34 ganger. Følges av 3 personer.

Diverse (175 bilder)

 

Bildesamlingen (7183 bilder)

 

Kystkultur (114 bilder)

 

Avisutklip (64 bilder)

 
Annonse

Nye bilder