Saltværingsvisa

Saltværingsvisa. Tekst.Julius Moe. Melodi Ivar Klæboe.

Vi må arbej hardt om dajen,
vi som bor mæ Sajltenfjord,
Gratis kjæm inkj mat i majen.
Gratis kjæm inkj drekk på bord.
Nåkker fijnn si fø på sjyen,
ajnner slit mæ græv å spætt.
Ajnner heiman’ fer åt byen,
førr å få fameljen mætt.
Her i Sajlten.

Mæn vi kajnn då ta ejtt bløytan,
å ejnn fæst ejnn gång i blajnnt.
Vi i Sajlten tål ejtt støytan,
førr vi drekk oss på ejnn kajnt.
Dar e liv, dar e spasasi,
dar e brejnnevin i flæng.
Bi vi rekti oppstanasi,
fer vi ut på kvijnnfolkstæng.
Her i Sajlten.

Då må du vær stø på stættan,
å vær uten ott å ank.
Ska du hajll kommærs mæ knættan,
træng du hau a kalemank.
Når du vekjen vell kalfater,
fresk på levra må du vær.
Hejll så bi di snøsk å nater,
grin åt kvart ejtt grep du gjær.
Her i Sajlten.

Vekjen e så Nordlajnnsjækta,
sægla bæst mæ moti majnn.
Gje du morrabønna drækta,
manover du snoft pujnn lainn.
Å te slut du væl de kjærring,
som du, skjekken tru, ha tøvd.
Båt vi kjøp i vårres fjæring,
føst når grujnndi hån e prøvd.
Her i Sajlten.

I di goe gammeldagan,
då folk sjøl branjnn da di trængt
haur du inkje mange klagan
over dyr å dåli skjænk.
Vell idag du ha et fæstan,
må du kjøp ejtt blåsurt blæng.
Ska du drekk de hejlt på læstan,
træng du då ejnn ofs mæ pæng.
Her i Sajlten.

Mæn vi grei oss, beiskanlari,
om vi træng ejnn pelleknark.
Vi i Sajlten e innmari.
Vi står ajller fast førr karsk.
Nåkker får resæft åt kua.
Ajnner har en magsjuk hæst.
Ajnner brejnn ejnn slørk i bua,
når at tøsten gnæg som væst.
Her i Sajlten.

Skål førr oss i gamle Sajlten.
Sejnt vi ramla ujnner bord.
Om så alkaholgehajlten
førr ajl ajnner bi før stor.
Ta ejnn støyt å vær inkj skjælven.
Vi ska røys dejnn føst så dætt.
Å vi ror nok heim på kvælven,
om da sku gå rejnt besætt.
Her i Sajlten.

Vist 32 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Artig vise, Stig…:-)

Ble imponert over resæftan de hadde i Salten – drikkegilde besto av doktorsprit (?) når det ikke var duganes karsk å oppdrive………men ei likanes drikkevise………:-)

Bildesamlingen (7183 bilder)

 
Annonse

Nye bilder