Viser arkivet for september, 2016

Her klargjøres det for “landsetting”.

Denne gang en krysser. Mye arbeid gjenstår, men det er ikke vanskelig å kjenne igjen Steners detaljrikdom og ekthet :-)!. Vi har åpenbart med en 81-åring som ikke har tenkt å legge hobbyen på hylla å gjøre :-)!

Eller kanskje heller etter et fattig 1903, der det gås inn i det nye året med ei uhandterbar gjeld. Det kan ligge mye dramatikk og tragedie bak et slikt “forlig”!

Ei overflødig lokal-/hurtigbåtkai er tatt i bruk av naturen selv :-)! Det må vel kunne kalles “Et grønt skifte”, – i praksis :-)! Flottere gjenbruk kan vel knappest tenkes :-).

På en av mine utflukter i Nord-Norge i sommer kom jeg over dette utklippet fra Aftenposten 2010. legger inn linken til artikkelen. Klipper fra den :
Kystkultur i forfall

Et utall verneverdige fartøyer er gjennom årene blitt borte; brent på bålet, råtnet, senket eller blitt til spiker. Noen promiller! fartøyer er bevart.

Fem fartøyer er fredet: «Skibladner» (bygget i 1856), fergen «Skånevik» (1967), bilfergen «Gamle Kragerø» (1960) og jernbanefergene «Ammonia» (1929) og !«Storegut» (1956).

Riksantikvaren forbereder fredninger av «Gamle Lofotferga» (1956) og !«Folgefonn» (1938). Ytterligere to, tre ferger skal vurderes/avklares.

Norske museer har ca. 2500 verneverdige båter i sine samlinger.

Ca. 200 eldre fartøyer har vernestatus.

84 fyrstasjoner er fredet.

Én av 30 uthavner er fredet – Ny-Hellesund i Søgne i Vest-Agder.

I deler av landet er kystens kulturarv godt ivaretatt, men mange steder er !kystens kulturminner og kulturmiljøer truet av sterk slitasje og forfall.

En rekke kulturmiljøer har forsvunnet, mange miljøer har lenge stått i fare for !å forsvinne helt.

Forfallet gjelder særlig kulturarv i fraflyttingsområder, og spesielt i !miljøer som representerer hverdagsliv og virksomhet som fiskehavner, fiskevær, husmannsplasser, skipsbyggerier, naustmiljøer og kai- og slippanlegg.

På Vestlandet og særlig i Nord-Norge er problemstillingen først og fremst fraflytting og hurtig forfall! i det barske klima. Ute av bruk går de mest utsatte miljøene fort tapt. Mange verdifulle anlegg har !forsvunnet de siste tiårene.

På Østlandet og Sørlandet er kystområdene og gamle havneområder utsatt for sterkt utbyggingspress, spesielt knyttet til !fritidsboliger. En ekspansiv feriekultur har overtatt for den tidligere øyboerens nøkterne og enkle bo- og levemåte. Noen steder forandrer kystlandskapet !total karakter ved utbygging og fortetning.

I moderne fiskerier drar stadig flere tungt lasta ut til feltene. Med rommet fylt av sjøvann, og gjerne is, er det vanskelig å vite om en båt er på vei med fangst eller ikke. Stadig flere utstyres også med kjøleanlegg for nedkjøling av sjøvannet. Alt med tanke på fangstkvaliteten. Både trykk- og slitasjeskader skal forhindres, og fangstens kvalitet og verdi høynes :-)!

Her ligger “MK Ballstadværing” ved kai på Ballstad, klar for ny snurrevadtur.