Viser arkivet for stikkord bømlo

Fra kortbunken min i dag . Kulleseidkanalen på Bømlo
Fin tekst på linken. Klipp fra den :
For 150 år sidan starta arbeidet med gravinga av det som skulle bli Kulleseidkanalen.
Det var hovudsakleg den sentrale rolla Bømlo spela under vårsildfisket i denne tida som fekk politikarane til å tenkje på å lage kanalen som ein snarveg mellom aust og vest. Den første utbyggjinga tok til i 1853, og varte til 1856. Planen var at kanalen skulle ha ein breidde på 5,3 meter og ei djupne på 2,6 meter, men den vart trass dette berre 3,8 meter brei og 2,2 meter djup.

Kostnadane av arbeidet var 16.300 spesiedaler (ca. 3,5 mill. kroner). I byrjinga vart det krevd avgift for å passere. For ein færing kosta det 3 skilling i fiskesesongen og 2 skilling resten av året, medan dei største båtane måtte ut med heile 180 skilling for å få passera.
Bildet mitt antar jeg er fra utvidingen i 1927.
Legger inn 2 bilder i kommentarfeltet.

På denne tiden var Moster i Finnås kommune. På Wikipedia har jeg klippet : Moster er en tidligere selvstendig kommune i Hordaland fylke opprettet med 1316 innbyggere da Finnås kommune ble delt i tre og lagt ned 1. juli 1916. Samtidig ble også Bømlo og Bremnes kommuner etablert.

1. januar 1963 ble Moster, Bremnes og Bømlo slått sammen til den nye Bømlo kommune. Moster hadde ved sammenslåingen 1834 innbyggere.

Moster har Norges eldste steinkirke, Moster gamle kirke, bygget i år 995 e.kr.
Kortet er trykt i 1907 med enerett Kannelønning.

I familiebiblioteket fant jeg denne fine boken Fraktefarten i Moster. Link til boken Fraktefarten i Moster
Med min sans for tønner, fotograferte jeg av denne kutteren. Info om den i kommentarfeltet.