Viser arkivet for stikkord klostervågen

For de som følger Sommerbåtens ferd seiler vi nå i historiske farvann.
Bildet mitt viser Klostervågen ved Utstein kloster på Mosterøy, Rennesøy kommune i Rogaland.
Klipp fra linken om Utstein kloster : I vikingtiden og tidlig middelalder var Utstein høvdingsete og kongsgård. Utstein nevnes første gang i skriftlige kilder i Torbjørn Homkloves kvad etter slaget i Hafrsfjord omkring år 900. Her blir det nevnt at kong Harald bodde på Utstein. Snorre forteller også at Utstein var et av de stedene der kong Harald bodde da han ble gammel.

Det er grunn til å tro at Utstein var kongsgård fram til Magnus Lagabøter startet byggearbeider før han i 1264 flyttet til Bergen. Like etter 1264 må Utstein ha blitt gitt til Augustinerordenen, som i årene etter bygde anlegget ferdig som kloster. Under utgravninger ved klosteret er det funnet steinmurer og helleganger som er eldre enn klosteret, og som trolig stammer fra kongsgården.
Som kartet viser var gården strategisk plassert i leia.
Bilder fra klosteret på kirkesonen her