Viser arkivet for stikkord lyngvær

Egg- og dunvær i Vågan

På slutten av 1800-tallet fantes det flere egg- og dunvær i Vågan.
Forskjellige fuglearter utgjorde variasjonene, ettersom de benyttet seg av hva de hadde tilgang på.

Egg- og dunvær:
Skjoldvær var et ganske godt egg- og dunvær, med tilgang på både ærfugl, måser og skarv.
Det samme med Skrova som hadde flere større skarvekolonier – et storskarvberg på sydsiden av “Stabben”, og småskarver på sydsia av øya.
Grågås forekom på begge sidene av Gimsøystraumen, i Henningsvær, i Vestpolltjønna samt i viker og bukter på vestsia av Austnesfjorden. På øyene rundt Lyngvær ble det samla inn ca 2000 egg og 2kg dun fra ærfugl årlig.

Eggvær:
Ved holmene rundt Henningsvær; Rødholmen, Kvanholmen, Vestværet og Varholmen var det eggvær.
Her ble det samla inn årlig ca 1000 egg, og ca 2kg dun (ikke spesifisert).
Ved holmene rundt Skrova ble det samlet noen hundre egg årlig, og litt dun (ikke spesifisert).

Dunvær:
Storvågan i Kabelvåg er registrert som dunvær, men jeg har ikke funnet tall over årlig innkomst.

Statistikk over dun på Lyngvær

Statistikk over egg på Lyngvær

(Kilde: Lofoten og Vesteraalen, Amund Helland)