Viser arkivet for stikkord oddekalven

Bildet er fra Steinsundet i Solund kommune. Det er hentet fra boken, Verdens vakreste sjøreise, om Hurtigruten.
Husene på bildet ligger på øyen Oddekalven. Min ene oldefar bygget huset øverst til venstre. Han bodde der til han omkom sammen med 2 naboer. De hadde vært på tinget og kullseilte i Stokkevågosen i 1906.
Sjøhus i Oddekalven