Viser arkivet for stikkord rogaland

For de som følger Sommerbåtens ferd seiler vi nå i historiske farvann.
Bildet mitt viser Klostervågen ved Utstein kloster på Mosterøy, Rennesøy kommune i Rogaland.
Klipp fra linken om Utstein kloster : I vikingtiden og tidlig middelalder var Utstein høvdingsete og kongsgård. Utstein nevnes første gang i skriftlige kilder i Torbjørn Homkloves kvad etter slaget i Hafrsfjord omkring år 900. Her blir det nevnt at kong Harald bodde på Utstein. Snorre forteller også at Utstein var et av de stedene der kong Harald bodde da han ble gammel.

Det er grunn til å tro at Utstein var kongsgård fram til Magnus Lagabøter startet byggearbeider før han i 1264 flyttet til Bergen. Like etter 1264 må Utstein ha blitt gitt til Augustinerordenen, som i årene etter bygde anlegget ferdig som kloster. Under utgravninger ved klosteret er det funnet steinmurer og helleganger som er eldre enn klosteret, og som trolig stammer fra kongsgården.
Som kartet viser var gården strategisk plassert i leia.
Bilder fra klosteret på kirkesonen her

Fra min farmors kortbunke legger jeg inn dette fine bildet fra Torvet i Stavanger fra ca 1910 eller tidligere.
Butikken Johs Krogh tilhørte kanskje Johannes Krogh
Han står oppført som handelsmand, manufaktur i folketellingen 1910. Adressen er Skagen 3, nært til Torget ser jeg på kartet.
Klipp fra Wikipedia : Torget i Stavanger, lokalisert midt i bykjernen ved Vågen og er «byens møteplass». Torget har i hele Stavangers byshistorie vært den viktigste samlingsplass og markedsplass. Torget er formet som en skrånende plass som faller fra Domkirken og Kongsgård til sjøtrappa og Vågen og arealet er på 24 000 m².

Fant dette fine kortet i familiearkivet i Bergen.
Sendt før 1910.
Hvilket skip? skipet heter DS Kong Oscar II. Linker i kommentarfeltet om skipet og selskapet.

Om morgenen den 20. april 1944 eksploderte den nederlandske fraktebåten “Vorboode” som lå fortøyd ved Festningskaien, på hjørnet ved Bradbenkshopen like nedenfor Rosenkrantztårnet, og endret deler av Bergens historie.

Tre dager tidligere, 17. april, kom “Vorboode” til Bergen for å utbedre maskinskader før hun skulle fortsette turen nordover til Kirkenes. Det myndighetene i Bergen ikke visste var at båten var lastet med over 100 tonn sprengstoff og fenghetter som skulle brukes til å sprenge vekk alt som minnet om liv i Nord-Norge.

“Vorboode” ble bokstavelig talt blåst til himmels i et formidabelt brak. Lufttrykket feide over Bergen verre enn en orkan og knuste tusenvis av vindusruter, hus ble feid over ende og skadene var enorme. Vakuumet eksplosjonen etterlot seg trakk opp en flere hundre meter vannsøyle og da denne falt ned igjen skapte den en flodbølge i Vågen som sendte flere båter på land. Eksplosjonen drepte ca. 100 og ødela verdier for ca. 1,2 milliarder i dagens penger.

Som illustrasjon på hvor kraftig eksplosjonen var dalte det ned sakspapirer fra “Det Bergenske Dampskibselskab” ute på Seim i Lindås, 25 kilometer nord for Bergen. Ankerkroken fra “Vorboode” havnet på Sandviksfjellet, like ved hytten Fjeldly,
3 kilometer i luftlinje og 400 høydemeter unna. Delen fra ankeret ligger boltet fast i fjellet like ved hytten som i dag bærer navnet Ankerhytten.
Teksten er lånt fra Ankerhytten-folk uio.no
Bildet er fra min fars lille samling med bilder fra denne dagen. Han er selv med på bildet. Fotografen er ukjent.