Viser arkivet for stikkord rs

Her er det gode gamle RS Biskop Hvoslef som flagger jubileet ved Allmenningskaia på Ballstad i natt! Ei nydelig blikkstille natt.

RS "Bergen"

På søken etter Bleik Hermetikkfabrikk fant jeg dette og måtte bare dele med dere alle.

R/S «Bergen»s malmkjøl: Natt til 24. januar 1907 forliste redningsskøyta «Bergen» utafor
Stave. Skøyta var på redningsoppdrag utafor Anda fyr da masta plutselig knakk i en
forrykende storm. Ute av stand til å yte hjelp måtte mannskapet på redningsskøyta se på at
fiskebåten de var i ferd med å berge, gikk ned med alle mann.
R/S «Bergen» drev nå hjelpeløs mot brottene nær land på Andøya. Mannskapet sendte
opp nødblus, men håp om hjelp var heller liten. For at alle skulle bli funnet, gikk mannskapet
derfor under dekk og bandt seg fast – forberedt på å dø.
Men på Stave hadde folk sett blussene og satte i gang redningsaksjon. Fire menn fikk
satt båt på den opprørte sjøen og etter store strabaser ble hele mannskapet brakt trygt i land.
For dette fikk redningsmennene kongens fortjenestemedalje i sølv.
80 år senere ble malmkjølen fra R/S «Bergen» skapt om til minnesmerke.
Ungdomslaget Nordlys på Stave fikk fraktet den sju tonn tunge kjølen til grendehuset, der
den ble plassert på et betongfundament.
Presidenten i Redningsselskapet (NSSR), Andreas Nordvik foretok 28. juni 1987 den
høytidelige avdukinga – i nærvær av vel 200 personer. Samtidig lot R/S «Hjelm Wåge»
tåkeluren gjalle mellom fjellene på Stave.
Lenke til artikkelen

RS 7 «Bergen» var ei redningsskøyte som vart bygd av Rasmus Rolfsen ved Nyhavns Verft i Bergen. Ho vart sjøsett i juli 1895. RS «Bergen» vart nummer 7 i skøyteregisteret til Redningsselskapet då RS «Frithjof» vart stroken . RS «Bergen» vart bygd med utgangspunkt i Colin Archer sin redningsskøyteteikningar. Skipsbyggarmeister Oluf Joachim Hilmar gjorde ein del endringar i konstruksjonen. Det er usikkert kor stor del av konstruksjonen Hilmar gjorde, om det var nyteikning eller modifisering av Colin Archer sit arbeid. RS «Bergen» kosta 9986,26 kroner. Ho vart finansiert ved at ti bergenarar gav 1000 kroner kvar. Skøyta vart for det meste stajonert i Vesterålen og Lofoten.

RS «Bergen» forliste i ein orkan i januar 1907. Etter at ho hadde mist riggen natt til 23. januar vart ho kast gjennom fleire grunnbrot. Ho enda på eit skjer utanfor Stave på Andøya. Mannskapet vart redda av fire menn som tok seg ut til havaristen i open båt under svært vanskelege forhold. Redningsmenne vart heidra med Medaljen for edel dåd for denne redningsbragda. Dei fekk og gåver frå Redningsselskapet.

Vraket av RS «Bergen» vart kjøpt av to fangstmenn som ville setje henne i stand. Men før dei fekk gjort noko med henne vart ho totalvrak då ho vart kasta på land i ein ny storm. Den utvendige jarnkjølen vart liggande i fjøra til han var plassert på ein sokkel utanfor ungdomshuset på Stave, til minne om forliset og redninga.

I dei tolv åra RS «Bergen» kryssa på fiskefelta redda ho 133 personar frå ein sikker daude. Ho redda 35 fartøy. 224 fartøy fekk assistanse.

Mannskapet på RS «Bergen» vart heidra med Emile Robins belønning for krysningssesongen 1905 – 1906.
Lenke til Wikki